Celostna grafična podoba

Oblikovanje celostne grafične podobe podjetja, organizacije ali prireditve

G

rafično oblikovanje pomeni likovno ustvarjanje vidni sporočil, npr. poslovnih vizitk, letakov, plakatov, oglasov v časopisih, na internetu itd. Vizualno sporočilo ali vizualna komunikacijanagovarja določeno skupino ljudi in ji nekaj sporoča. Pri tem se vsebina sporočila, oblikovana v tekstu, likovno povezuje s slikovnim sporočilom. Ker vizualna sporočila delujejo bolj enotno in komunikacijsko bolj učinkovito, če jih povezuje skupna identiteta in tako tudi skupna likovna govorica, je najbolje, če so zasnovana v okviru celostnih podob, ki ustvarjajo podobo ali imidž določene dejavnosti. Pojem celostna grafična podoba se nanaša na celostno zasnovano vizualno podobo nekega podjetja, organizacije ali prireditve.

V celostno grafično podobo podjetja spada vse od logotipa, barve, pisave, poslovne vizitke do spletnega mesta in promocijskega materiala. Pomembno je, da je vizualna podoba oblikovnodovršena, enotna ter ustrezno usmerjena. S pomočjo takšne podobe podjetje sporoča javnosti svojo identiteto, dejavnost, vizijo in cilje, s čimer si zagotovi tudi večjo prepoznavnost in ugled. Celostno grafično podobo oblikovalec strne v privlačen priročnik, kjer so opisane skupine vizualnih komunikacij, ki so povezane v celostno podobo in jih povezuje enoten likovni jezik.

 

Galerija celostni grafični podob prireditve

You may also like...